Osmanlı topraklarında tuval resminin başlangıç dönemi ressamları Türk Primitifleri olarak anılmaktadır. Bu ressamların tamamı asker kökenlidir. Bunun nedeni, Batılı anlayışla resim eğitiminin askeri okullarda başlamasıdır. İlk kez 3. Selim döneminde Mühendishane-i Berri-i Hümayun‘da haritacılık ve teknik resim derslerine ek olarak, resim dersleri verilmeye başlanmıştır.

1835 yılında 12 kişilik bir öğrenci grubu, resim eğitimi almak üzere Londra’ya gönderilir. Bu öğrenciler, “asker ressamlar” olarak bilinen ressamlar grubunun nüvesini oluşturur. Bu ilk nesil ressamların resimlerinin tamamına yakını, atölyeden çıkmadan fotoğraflardan bakılarak yapılmış; durgun, insansız, renk paleti sabit ve doğayla çok da uyumlu olmayan resimlerdir. Bu özellikleriyle, daha sonraki dönemlerin asker ressamları tarafından yapılmış resimlerden ayrılırlar. Yine de, hepsi bir arada göz önüne alındığında, bu resimlerin tuhaf bir çekiciliği olduğu görülmektedir. Resimlerine örnek aldıkları fotoğraflar, genellikle Yıldız Sarayı bahçeleri ve İstanbul görünümleridir. Türk Primitifleri tabiri, daha sonraki ressamların kurduğu sanat grupları gibi, bu ressamların kendileri tarafından belirlenmiş bir ifade değildir. İlerleyen yıllarda, sanat tarihçileri tarafından ilk dönem ressamlar için yapılmış bir isimlendirmeden ibarettir.

Bu ressamların resimleri, yapıldıkları dönemde alınır satılır eserler olmayıp aralarından uygun görülerek seçilenler saraya arzedilmişlerdir. Bir kısmı imzasızdır. İmzalı olanlarda ressamın ön isminin peşinden “kulları” ibaresi yer alır. Eserleri, genelde Osmanlı Sarayı’ndan dışarı çıkmadığı için fazla tanınmazlar. Bu dönemden günümüze ulaşan resimlerin büyük kısmı, Osmanlı Dönemi resim koleksiyonlarının varisi olan Milli Saraylar Resim Müzesi ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde yer alır. Bunun dışında, az da olsa zaman zaman müzayedelerde görülürler.

      Pek net olmamakla birlikte, bulabildiğim bir kaç örnek:


      Bu dönemden isimlerine ulaşabildiğim bazı ressamları aşağıda listeledim. Araştırınca fazla bir şey çıkmıyor. Listenin çok eksik olduğu da aşikardır.

Balatlı Ahmet Bedri, 1871-?
Cihangirli Kaymakam Mustafa, 1840-1895
Eyüplü Cemal, 1836-1898
Bahriyeli Fahri Kaptan, 1857-1917
Ferik İbrahim Paşa, 1815-1891
Kaymakam Hüsnü Yusuf, 1817-1861
Mirliva Osman Nuri Paşa, 1839-1906
Osman Nuri Paşa, 1839-1906
Salih Molla Aşki, 1864-1925
Servili Ahmet Emin, 1845-1892
Tevfik Paşa, 1819-1866

Beğenip beğenmediğiniz konusunda hiçbir fikrimiz yok...

O yüzden bu yazıya geri bildirim verebilir misiniz?

Ortalama oy: 4 / 5. Oy sayısı: 1

İlk defa oylanacağım...

Beğendiğinize sevindik...

Peki sizinle sosyal medyada da buluşmak istesek...

Tüh...

Beğenmeme nedeniniz öğrenebilir miyiz?

Dökün içinizi gitsin...