1401-1428 yılları arasında yaşamış Italyan ressam. Günümüzde çok tanınmaz. Bunun sebebi, hepi topu 27 yıllık kısacık ömrüne sığdırabildiği eserlerin büyük kısmının duvar freskleri ve kilise panelleri olmasıdır (27 yaş laneti). Masaccio’nun eserleri, bu nedenle alınır satılır olmamış, piyasada gezmemiş, para sahiplerinin arzu nesnesi haline gelmemiştir.

Dönemin sanatçılarının, 12 yaş civarında, isim yapmış bir ustanın yanına çırak girerek eğitim aldıkları biliniyor. Masaccio’nun eğitimine dair böyle bir kayıt yok. Eğitimini nerede ve hangi ustanın yanında aldığı meçhul. Kendisine dair ilk kayıt, Floransa Ressamlar Loncası’na kayıt olduğuna dair. Öncesi meçhul.

Masaccio’nun Giotto‘nun çalışmalarına büyük önem verdiği ve hepsini incelediği biliniyor. 1423 yılında ise, Roma’ya gidiyor. Roma’dan döndüğünde, gotik resmin ve resimdeki Bizans etkisinin bütün izlerini atmış oluyor üzerinden.
Floransa’da sürdürdüğü hayatında, Filippo Brunelleschi ve Donatello ile dost olduğu biliniyor.

Masaccio tarafından yapılan Santa Trinita freski, resim sanatında Rönesans‘ı başlatan resim olarak biliniyor. Perspektif kullanarak sağladığı üç boyut etkisinin yanı sıra, Racursi tekniğini de ilk uygulayan ressamlardan biri. Masaccio’nun işleri, ölümünden önce olduğu gibi, sonrasında da Floransalı ressamların doğru resim yapma adına örnek aldıkları resimler olmuş. Fazla eser vermeden genç yaşta ölmesine rağmen, yaptığı işlerde resim sanatının temellerini oluşturan bazı ilkeleri ilk uygulayan ressam olarak Dünya Sanat Tarihi’nin ölümsüzleri arasına girmiş.

&

SANTA TRİNİTA

Kutsal Üçlü anlamına gelen Italyanca terim. Kilise destekli resim sanatının önemli temalarından biri. Meryem, İsa ve Vaftizci Yahya’yı bir arada gösteren resimlerin geneli için kullanılıyor. Sanatta çok sayıda örneğini görmek mümkün.
Bunlar arasında bir tanesi, diğerlerinin önüne geçiyor ve bu temanın adı geçtiğinde akla gelen ilk örneklerden biri oluyor.

Masaccio tarafından Santa Maria Novella Kilisesi’nin duvarına yapılan fresk, resim sanatında Rönesans’ın başlangıç eseri olarak bilinir. Bu resimde, Rönesans ile birlikte resim sanatında kendine yer bulan perspektif anlayışı, Kutsal Üçlü’nün hemen üstünde yer alan tonozla kendini gösterir. Resmin içinde yer alan mimari unsurların doğru perspektifle resmedildiği ilk örnektir. Tonozun içinde yer alan kasetleme, gözü resmin gerisine doğru çekerek hacim ve derinlik ekler. Bu teknik uygulama ile fresko, sanat tarihinin ölümsüzleri listesine girer.

     
Santa Maria Novella’da bulunan tek fresk, bu değil tabii. Hatta, içerisi o kadar zengin ve renkli fresklerle bezelidir ki, Masaccio’nun bu freski onların arasında kaynamış gitmiş. Özel olarak aranmadığında, rahatlıkla gözden kaçabilecek durumda.

Beğenip beğenmediğiniz konusunda hiçbir fikrimiz yok...

O yüzden bu yazıya geri bildirim verebilir misiniz?

Ortalama oy: 0 / 5. Oy sayısı: 0

İlk defa oylanacağım...

Beğendiğinize sevindik...

Peki sizinle sosyal medyada da buluşmak istesek...

Tüh...

Beğenmeme nedeniniz öğrenebilir miyiz?

Dökün içinizi gitsin...