1993 yapımı olan ve Mike Leigh tarafından yönetilmiş olan Naked isimli film esas itibariyle nihilist bir karakterin -David Thewlis’in canlandırdığı Johnny karekteri- yaşama karşı duruşunu, davranışlarını ve felsefesini yansıtıyor. Belirli bir olay örgüsünden bahsetmek pek mümkün olmadığı gibi filmin akışı içerisinde gerekli de olmamaktadır. Zaten deterministik bir temaya sahip olmaması, yapılan seçimler ve bu seçimlerin yarattığı bunalım filmin içerisinde kendisini gözler önüne sermektedir. Kısa bir diyaloğu aktararak bunu göstermek mümkün olacaktır: “Sence amip bir kurbağaya doğru evrimleşeceğini düşünmüş müdür?Elbette düşünmemiştir. Ve ilk kurbağa kendini sudan dışarı atıp bir eş bulmak ya da bir yırtıcıyı duraksatmak için ses tellerini görevlendirdiğinde o ilk vıraklamasının dünyadaki bütün lisanlara ve edebiyata doğru evrimleşeceğini hiç hayal etmiş midir? Elbette hayır. Ve nasıl ki o kurbağa Shakespeare’i hiç tasavvur edemediyse biz de kaderimizi asla tasavvur edemeyiz.” Varoluşçu çizgideki bu görüş yani “varlık özden önce gelir” felsefesi aynı zamanda hiçbir şeyin kendinde bir değeri olmadığı, değerlerin insanlar tarafından yaratılıp anlamlandırıldığı bir dünyayı önümüze koyar.  

Nietzscheci manada bir hür insan olan Johnny yani sürüden ve sürünün yarattığı iyiden kopmuş, “realiteyi kendi gözleriyle gören” ve kendini değer yargılarından arındırmış moraldışı bir karekterdir. Bu bağlamda diğer karekterle olan çatışması aslında tikel bireylerle olan uyuşmazlıkların ötesinde genel iyiye karşı bir tavırdır. Ancak kendiyle olan çatışmasının sebebi daha farklıdır. Nietzsche’de nihilizm bir merdivendir, nihilist olan hür insan kendi değerlerini yaratmasıyla birlikte artık üst veya trajik insan olacaktır. Birey için kalıcı nihilist bir tutum sürdürülemezdir, yıkımla son bulur çünkü insan değer yaratan bir hayvan olarak var olabilir. Stevenson’dan alıntılamak gerekirse eğer: “Çoğunu intihar silip süpürdü, geriye kalanları ise içki ve şeytan halletti.” sözü bu yıkımın iyi bir betimlemesidir.

Filmin sonunun nereye gittiğiyle ilgili bir şey söylemekse çok güç. Ama bana göre üç seçenek mümkün: (1) İntihar, (2) kendi değerini yaratmış üstinsan olma ya da (3) “sürü”ye geri dönüş. Ve hiçbiri de bir diğerinden daha mümkün gözükmemekte.

Beğenip beğenmediğiniz konusunda hiçbir fikrimiz yok...

O yüzden bu yazıya geri bildirim verebilir misiniz?

Ortalama oy: 3 / 5. Oy sayısı: 3

İlk defa oylanacağım...

Beğendiğinize sevindik...

Peki sizinle sosyal medyada da buluşmak istesek...

Tüh...

Beğenmeme nedeniniz öğrenebilir miyiz?

Dökün içinizi gitsin...