Menu

KifiSanat

Kitap, Film ve Yaşam

Arda Can Gül

gayri resmi çöplük hüzün geçtiği medreselerde yolun işin sonu boştur şişe ben bir peygamber devesiyim ve bu ne yoktan bir renk böyle?